AKLINIZ ARABANIZDA,
GÖZÜNÜZ YOLDA KALMASIN!
VARANT İLE RENTACAR KASKO
İÇİNİZ RAHAT OLSUN...

Siz gezin, riski bize bırakın.
Varant'la güvendesiniz...

FERDİ KAZA SİGORTASI

Zor anlarınızda yanınızdayız.
Varant'la güvendesiniz...

İŞYERİ
İŞVEREN SORUMLULUK
İNŞAAT ALL RISK

işlerinizle ilgili tüm riskler bizde.
Siz işinize bakın.
Varant'la güvendesiniz...

MAKİNE VE
ELEKTRONİK CİHAZ KIRILMASI

Makineler tıkır tıkır çalışsın, işler aksamasın.
Varant'la güvendesiniz...

NAKLİYAT SİGORTASI

Yükünüz yükümüzdür,
Dert etmeyin!
Varant'la güvendesiniz....

Siz keyfinize bakın.
Risk bizde.
Varant'la güvendesiniz...

Alacaklarınız zamanında gelsin.
Siz satışa devam edin.
Varant'la güvendesiniz...

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

İKAMET İZNİ ALMAK İÇİN POLİÇENİZ UCUZ OLSUN. FAZLA MASRAF ÇIKARMASIN...
EN DÜŞÜK FİYAT VARANT'TA

Slider

YENİLİKÇİ SİGORTACILIK

Farklı Taleplerinize Farklı Çözümler
Go to MEVCUT HASTALIĞI DA TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI

MEVCUT HASTALIĞI DA TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI

Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir. 0-80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir. Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir. Zamanında sigorta yaptıramadınız mı? Üzülmeyin! Varant’la sigortanız sizi tedavi ettirecek.

Go to TİCARİ ALACAK SİGORTASI

TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Şirketinizin devamı için hayati öneme sahip olan hem yurtiçi hem yurtdışı vadeli satışlarınızı sigortaladınız mı? Alacaklarınızı alamazsanız maaşları nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl mal alacaksınız? Nakit akışınızı nasıl düzene koyacaksınız? Alacağınızı alamadıktan sonra bol satış yapmanın ne önemi var ? Şirketiniz bu tür risklere karşı korunaklı mı? Varant Sigorta ile Alacak Sigortası yaptırın işyerinde işler tıkır tıkır işlesin…

Go to KEFALET SİGORTASI

KEFALET SİGORTASI

Bankadaki limitiniz kenarda dursun! Daha uyguna mektup yerine sigorta yaptırın! Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, poliçe genel şartlarında ve özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar. Buradaki “kefalet”, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesini ifade eder.

Go to İŞSİZLİK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik teminatı; “istem dışı işsizlik”, risklerine karşı sigortalının güvence altına alınmasını sağlar. Poliçe kapsamında istem dışı işsizlik teminat tutarı, minimum 1.000 TL veya maksimum 3.000 TL olacak şekilde belirlenir. Ödenecek aylık tazminat tutarı sigortalının son altı aylık ortalama net kazancının %80 ‘ini geçemez

Go to DRONE SİGORTASI

DRONE SİGORTASI

Sivil hava aracının işletilmesi nedeniyle, üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına veya mal veya eşyalarının zarar görmesine sebebiyet vermesi hallerini teminat altına alan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasıdır. Olur da dronunuz birine zarar verirse diye !!!

Go to İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

Sadece çalışanlarınızı güvence altına almak ister misiniz? Bunun için tüm işyerinizi sigortalamak zorunda değilsiniz.

Go to RENTACAR KASKO SİGORTASI

RENTACAR KASKO SİGORTASI

İster 1 araç ister filo rentacar araçlarınız için uygun fiyat ve teminat koşulları ile teklif verebiliriz. *Kısa süreli kiralama araçlar için kasko poliçesi *Uzun süreli kiralama araçlar için kasko poliçesi

İŞYERİNİZİ TAM TEMİNAT VE UYGUN FİYATLARLA SİGORTALATMAK İÇİN

BİZE YAZIN

Her konuda bize yazabilirsiniz.
Trafik ve kasko teklifi almak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri doldurup göndermeniz yeterlidir.