7 Ocak 2019

FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar ferdi kaza sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.


Ferdi Kaza Sigortası Nedir ve Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım?

Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.

EK-Teminatlar

DOLU ONARIM HİZMETİ: 

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR):

Dolu yağışı sonucu aracın kaporta aksamı üzerinde meydana gelen, boyanın zarar görmediği, TEKNİK OLARAK BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME YÖNTEMİYLE ONARILABİLECEK olan kaporta göçüklerinin RS Servis Firması tarafından Amerikan menşeli özel aletlerle aracın orijinalliği korunarak ve herhangi bir boyama işlemi yapılmaksızın düzeltilerek eski haline getirilme tekniği ve sanatıdır. PDR tekniği sayesinde aracın orijinalliği bozulmaz, ikinci el satışında değer kaybına uğramaz. Düzeltme işleminden tatminkâr bir sonuç alınabilmesi için kaportada göçük bölgesindeki sacın uzamamış, boyanın zarar görmemiş ve hasarlı panelin daha önce boyanmamış olması gerekir. Boyasız kaporta göçük düzeltme işleminde, üzerinde göçük bulunan panelin arkasına özel aletlerle ulaşılır dışa doğru masaj yöntemi ile göçük düzeltilir. Ulaşılamayan veya arkası kapalı olan (kapı direkleri, marşpiyel gibi) bölgelerdeki kaporta göçükleri Boyasız Kaporta Göçük Çektirme tekniği ile giderilirler. Bu yöntemle giderilemeyecek olan arkası kapalı göçüklerde göçüğe ulaşabilmek için uzman teknisyen aracın orijinal yapısına uygun ulaşım noktaları Müşterinin Onayı şartıyla oluşturabilir.

Göçük sayısı sınırı bulunmamaktadır.

Kaporta Düzeltme, Boya :

Dolu yağışı sonucu aracın kaporta aksamı üzerinde meydana gelen, boyanın zarar gördüğü, TEKNİK OLARAK BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME YÖNTEMİYLE ONARILAMAYACAK parçalar Kaporta Düzeltme ve Boya yöntemi ile herhangi bir bedel alınmadan onarılacaktır.

Dolu olayına bağlı cam hasarlarında öncelikle camın onarımı mümkün ise onarım yoluna gidilecektir. Onarımı mümkün olmayan değişimi söz konusu olan dolu olayına bağlı cam hasarlarında yerli üretim cam kullanılacaktır.

ARAÇ İÇİ OZON VE ANTİBAKTERİYEL DEZENFEKSİYON HİZMETİ;

Araç İçi Ozon Sterilizasyon

YOL YARDIM VE DİĞER TEMİNATLAR

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması

Aracın arıza veya kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda, Şirket aracın en yakın anlaşmalı veya yetkili servise naklini 1500 TL limitine kadar temin edecektir.

Arıza sebebiyle talep edilen çekici hizmeti bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır.

Kaza sebebiyle talep edilen çekici hizmeti bir poliçe döneminde en fazla iki (2) hizmet ile sınırlıdır.

Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 2500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

2) Lastik değiştirilmesi hizmeti

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve üzerindeki araçlar bu poliçe kapsamında yararlanamayacaktır

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

3) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Aracın benzininin bitmesi durumunda, Araç en yakın benzin istasyonuna nakli 1500 TL limitine kadar sağlanacaktır.

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve üzerindeki araçlar bu poliçe kapsamında yararlanamayacaktır

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

4) Oto kapı kilit hizmeti

Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı’dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır.

Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı’ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1500 TL limit dahilinde sağlanacaktır.

Bu hizmet arıza kapsamında değerlendirilir ve bir poliçe döneminde en fazla bir (1) hizmet ile sınırlıdır. 15 yaş ve altı araçlar bu teminattan yararlanabilir.

5) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket azami 5 kişi için aşağıdaki masrafları karşılayacaktır

  1. Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar 3 veya 4 yıldızlı otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), (4* otel mevcut değilse, 3* otelde)
  2. Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması

Eğer Lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için toplam kira bedeli 750 TL’den fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir araç sağlanacaktır.

6) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 5 inci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

7) Aracın emanet ve muhafazası, Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :

  1. Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 2 güne kadar emanet ve muhafaza masrafı,
  2. Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin yaptığı seyahat masrafları.

8) Profesyonel sürücü hizmeti

Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.

9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’ye kadar Şirket tarafından ödenecektir.

10)   Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması

Şirket, sigorta şirketini bilgilendirmek amacıyla anlaşmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla kazalı araçların çekme/kurtarma faaliyetini gerçekleştirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, kaza yapan sigortalı aracın, varsa kazaya karışan diğer araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini içeren basit bir ön rapor tutulmasını, digital fotoğraflamasını, bu bilgi ve fotoğrafların internet ortamında ilgili sigorta şirketinin şifreli alanında görüntülenmesini sağlayacak hizmetleri Türkiye’de organize edecektir.