25 Ağustos 2022

AÇIK RIZA METNİ (SAĞLIK)

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN

AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu VARANT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kişisel VerilerAçıklama
Kimlik VerisiNüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu bilgileri
Sağlık VerisiSigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi,
Görsel ve İşitsel VeriKılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, kendiniz paylaşmanız halinde kayıt altına alınan telefon görüşmelerindeki özel nitelikli kişisel verileriniz
DiğerSendika/vakıf üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli veriler

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız;

 • Poliçe oluşturulması
 • Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması
 • Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi
 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi
 • Satış yapılması
 • Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi
 • Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE AKTARIMI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içindeki sigorta şirketlerine ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe üretimini sağlamak

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kişisel VerilerAçıklama
Kimlik VerisiAdı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
İletişim VerisiTelefonu, e-postası, adresi
Çalışma VerisiÇalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe
Görsel ve İşitsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf
Poliçe bilgileriPoliçe numarası, poliçe şirketi, hangi branşta teklif ve poliçe aldığı, poliçe vadesi, aldığı teklif bilgileri (hangi branş, teklif sayısı, teklif tutarı)
Diğer Araç bilgileri, Şirket müşteri kartı numarası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
Kişisel verilerinizi Insider, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Varant Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Mersis No: 0998087928500001

İletişim linki: www.varantsigorta.com.tr/iletisim

Adres: Ihlamurkuyu Mahallesi Meşale Sokak, No:1/10 34771 Ümraniye/İstanbul