İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’na göre bu sigortanın sağladığı güvencelerin süresi, sigorta poliçesinde gösterilen poliçe başlangıç tarihi esas olmak üzere, sigorta işlemine konu olan değerlerin, inşaat alanına konulduğu andan itibaren başlar. Eğer inşaat alanına konulan malzeme ve araç ve gereçler için bir nakliyat sigortası yaptırılmış ise, bu durumda inşaat sigortasının sağladığı güvenceler, nakliyat sigortası güvencesinin bittiği anda başlar. Her iki durumda da poliçede gösterilen bitiş tarihinde sona erer.

Ancak inşaat, poliçe süresinden önce kısmen veya tamamen bitirilmiş ve işverene teslim edilmiş, hatta bina kullanılmaya başlanmış da olabilir. Bu durumda inşaat bütün riskler güvence süresi, inşaatın bu tamamlanan kısımları için herhangi bir uyarıya gerek kalmadan sona erer. Bu noktadan sonra da eğer sigorta sözleşmesinde ilave olarak alınmışsa bakım devresi teminatı başlar.

Eğer yapılacak inşaat işleri poliçede öngörülen bakım devresi süresi içinde tamamlanamaz ise, güvence süresi, kabul edilecek ek bir prim karşılığı bir süre daha uzatılabilir.

İnşaat bütün riskler sigortasına konu olan inşaat işlerine herhangi bir nedenle sürekli olarak en az bir aydan uzun bir süre ile ara verilecek olursa, bu durumda inşaat firmasının yazılı ihbarı üzerine sigorta güvencesi durur. Ama inşaat firması, inşaatın durduğu bu süre içinde risklerle ilgili güvencenin devam etmesini istiyorsa, inşaatın durmasına neden olan koşul ve ilave prim her iki taraf arasında yeniden görüşülür. İnşaat faaliyetlerine yeniden başlandığı zaman, inşaatın durduğu ve sigortanın işlemediği gün sayısı kadar poliçe süresi uzatılır.

Özetlemek gerekirse, bakım devresi, inşaatın bitimi ya da geçici kabulü ile başlamakta ve inşaatın işveren tarafından kesin kabulü ile sona ermektedir. Bu süre içinde inşaat firması sözleşme kapsamında eksik kalan ya da düzeltilmesi gereken faaliyetlerini yürütür. Bakım devresi güvencesi alınmışsa, bu dönemdeki faaliyetler sırasında sigortalı değerlere verilen zararlar güvence altına alınmış olur.