12 Ocak 2019

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik teminatı; “istem dışı işsizlik”, risklerine karşı sigortalının güvence altına alınmasını sağlar.

İstem dışı İşsizlik teminatından yararlanabilmesi için son 3 yılda 600 gün, işsiz kalınmadan önce aynı işyerinde aralıksız 1 yıl çalışılmış olması, Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik tazminatı almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

İstem dışı işsizlik teminatı ile ilgili riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak aylık tazminat ödemelerinin süresi, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar gerçekleştirilir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının bir iş bulduğu durumda ve bu işten aldığı maaş eski maaşını %20 den fazla altındaysa aylık maksimum poliçede belirtilen teminat limiti kadar her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere maaş farkı ödemesi gerçekleştirilir.

Poliçe kapsamında istem dışı işsizlik teminat tutarı, minimum 1.000 TL veya maksimum 3.000 TL olacak şekilde belirlenir. Ödenecek aylık tazminat tutarı sigortalının son altı aylık ortalama net kazancının %80 ‘ini geçemez