3 Ağustos 2020

KRONİK RAHATSIZLIK SAĞLIK SİGORTASI

SGK ‘lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz.

 • Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir.
 • 0-80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
 • Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.

Yatarak + Ayakta Teminatlarımız

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri

– İlgili ürün Yatarak ve Yatarak + Ayakta olmak üzere 2 ayrı paketten oluşmaktadır. Yatarak yapılan tedaviler,poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 olarak ödenmektedir. Ayakta yapılan tedavilerde ise, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar (Röntgen/Fizik Tedavi/Tahlil/İleri Tanı Yöntemleri) poliçe tarafından karşılanmaktadır. Sadece Yatarak Tedavi teminatı Kurumsal poliçelerde verilmektedir.

– H/P oranı %100 ü aşan poliçeler için uygulanacak ek prim maksimum poliçe primin üç katı ile sınırlıdır.

– Sigorta Ettirenin Poliçe primini peşin veya taksitler şeklinde ödenebilir. Hangi vade ve tutarlarda ödeyeceği poliçe üzerinde belirtilir ve prim ödemelerinin tamamı Kredi Kartı ile blokajlı yapılır.

– İlgili ürünün iptali, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak Poliçe Özel Şartları?nda ayrıntılı olarak belirtilen İptal koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.

– 0-17 yaş arası tüm sigortalı adayları ebeveynleri ile birlikte, Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması durumunda ise tek başına sigortalanabilir.

İlgili ürün anlaşmalı Medical Park Hastanelerinde geçerlidir.