3 Ağustos 2020

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın sunduğu güvencelerden birkaçı:
Ana Teminatlar

– Yangın, yıldırım, infilak, deprem sel, seylap, fırtına, kasırga, toprak kayması, heyelan, toprak çökmesi, hırsızlık, sabotaj
– Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

– Enkaz kaldırma masrafları
– Şantiye tesisleri ve ekipmanları
– İş makineleri
– Üçüncü şahıs mali sorumluluk
– Bakım devresi
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
– Fazla mesai ve seri nakliye masrafları
– Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Bu ürün ile birlikte montaj işçileri için İşveren sorumluluk teminatı sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir.