18 Haziran 2019

RENTACAR/FİLO KASKO

RENTACAR KASKO SİGORTASI

Rentacar kaskosu, araç kiralama firmalarının yaptırmış olduğu bir kasko türüdür.

RentACar kaskosu olmayan kiralık araç ile yapılacak kaza sonucu yaşanabilecekler.
RentACar kaskosu olmayan kiralık araçla meydana gelecek kazada sigorta firması aracın kiralık oto olduğunu tespit etmesiyle, oluşan hasarı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bunun nedeni ise ticari amaçlı kullanılan bir araca hususi kasko yapılmasıdır. RentACar kaskosuz araçların uğrayacağı hasarlarda aracın ruhsat sahibi Gerçek kişi ise kişinin kendisi veya birinci derece akrabaları, ruhsat sahibi şirket ise Şirket Sahibi ve SSK’lı resmi çalışanları kazaya karışan aracın sürücüsü değil ise hasar dosyası incelemeye girmektedir. İnceleme sonucu aracın %100 kiralık araç olarak kullanıldığı tespit edilir ve sigorta firmasının hasarı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar ve aracı kiralayan firma araç kira sözleşmesi ile bu hasar bedelinin tamamını kiralayan kişiden talep etme hakkı doğar.  Kısaca RentACar Kaskolu araçlar, kiralayanların daha sonra nedensiz yere problem yaşamalarını önler.

Kabis Sistemine dahil olan araçlar teminat kapsamındadır.

TEMİNATLAR

 1. Çarpma, çarpışma
 2. Devrilme, düşme, yuvarlanma
 3. Yanma
 4. Hırsızlık
 5. Asıl Anahtarın çalınması sonucu hırsızlık
 6. Anahtar Kaybı
 7. Kötü Niyetli Hareketler
 8. Terör
 9. Deprem
 10. Sel Seylap
 11. Aracın Yetkisiz Kişilerce Çekimi
 12. Sigara ve Benzeri Madde Zararları
 13. Kemirgen Teminatı
 14. Hasarsızlık Koruma
 15. İhtiyari Mali Sorumluluk
 16. Koltuk Ferdi Kaza
 17. Acil Sağlık Ambulans Hizmeti
 18. Hukuksal Koruma
 19. Mini Onarım Hizmeti
 20. Yol Yardım Hizmeti
 21. İkame Araç Hizmeti (Bu hizmetimiz sadece “Uzun Süreli Kiralama” olan  filolar için verilmektedir.)
 22. Kullanım  ve Gelir Kaybı (Bu hizmetimiz sadece “Kısa Süreli Kiralama” araçlarda verilmektedir.)

FİLO KASKO

Çok sayıda araca sahip olan kuruluşlar filo kasko sigortası yaptırmaktadır. Bunun için sigorta şirketleri çok deneyimli bir ekiple risk değerlendirmesi yaparlar ve en uygun filo kasko sigortası teklifi hazırlarlar.

Bu şekildeki filo kasko sigortaları için sigorta şirketleri, 2013 yılı Nisan ayı başında yapılan ve yürürlüğe giren genel şartlardaki değişikliklere göre, dört çeşit kasko sigorta teklifi sunmaktadır. Burada önemli olan alınacak güvencelerin doğru ve yerinde belirlenmesidir. Güvencelerin sayısı ne kadar çoğalırsa filo kasko sigortası primi de o derece yüksek çıkacaktır.

Bir kasko sigortası temelinde şu güvenceleri sunmaktadır:

 • Aracın çarpışması: Araç hareket halindeyken, karayolu veya demiryolunda motorlu veya motorsuz bir araç ile çarpışırsa bundan doğacak hasarlar güvence altındadır.
 • Aracın çarpması: Araç hareket halindeyken veya park durumunda iken, eğer bu araca sabit ya da hareketli bir cisim çarparsa, ya da bu araç sabit ya da hareketli bir cisme çarparsa bu durumdan doğacak hasarlar güvence altındadır. Burada önemli olan kazanın araç sürücüsünün kontrolu dışında meydana gelmiş olmasıdır.
 • Üçüncü kişilerin verdikleri zararlar: Üçüncü kişilerin kötü niyetli davranışları sonucu araçta meydana gelen hasarlar güvence altındadır. Kendi hareketlerini kontrol edemeyen birinin yarattığı hasarlar da güvence altındadır.
 • Aracın yanması: Araç bir şekilde yanmışsa bu durumdan doğan hasarlar güvence altındadır.
 • Aracın çalınması: Aracın kendisi veya bazı parçaları çalınmış ise bu şekilde ortaya çıkan zararlar güvence altındadır.

İşte bu sayılan güvenceleri sağlayan bir sigorta kasko sigortasıdır. Ama bu güvencelerden sadece birini veya birkaçını sağlayan sigorta çeşidi dar kasko sigortasıdır. Bu temel güvenceler yanında yine genel şartlarda sayılan ilave güvencelerden biri veya bir kaçını daha sağlayan sigorta çeşidi genişletilmiş kasko sigortasıdır. Nihayet bütün temel güvenceler yanında bütün ilave güvencelerin de hepsini birden sağlayan sigorta çeşidi tam kasko sigortasıdır.

Ancak filo kasko sigortaları genelde bu sayılanlardan tam kasko sigortası şeklinde yapılmaktadır. Çünkü filodaki araçlar, şirketlerin faaliyet şekillerine göre farklı kişiler tarafından kullanılabilir. Yine şirketlerin faaliyetleri paralelinde araçlar çok farklı alanlarda kullanılıyor olabilir. Ayrıca normal bir araca göre gün içindeki kullanım süresi çok daha yoğun olabilir. Bütün bu durumlar beraberinde kaza yapma riskini, çalınma ve bir şekilde zarar görme riskini arttırmaktadır. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak bütün temel ve ilave güvenceleri barındıran tam kasko şekli tercih edilmektedir.

Aslında bir araç filosuna sahip rent a car şirketleri için filo kasko sigorta yapılırken daha farklı yöntemler de izlenmektedir. Örneğin plaka bazlı kasko sigorta yönteminde filodaki bütün araçlar tek tek sigortalanır. Ya da filodaki araçlara sadece zorunlu trafik sigortası yapılır, araç kiralanırken müşterinin isteğine göre kasko sigorta yapılır. Bir başka filo kasko sigortalama yöntemi ise stop-loss kasko denilen yöntemdir. Burada filodaki bütün araçlar için toplam bir teminat tutarı üzerinden filo kasko sigorta yapılır. Ödenen hasarların toplam teminat tutarını aştığı noktada hasar ödemeleri kesilir. Filo kasko sigortalarını, genelde çalışanlarına araç tahsis eden büyük kuruluşlar, büyük nakliye kuruluşları, araç kiralama şirketleri gibi firmalar yaptırmaktadır.

Hangi yöntem izlenirse izlensin, filo kasko sigortasını ucuza getirmenin yolu, şirketin faaliyet şekline göre, hangi güvencelere gereksinim duyulduğunun doğru tesbit edilmesidir. Elbette alınacak güvenceler yanında talep edilecek teminat tutarları da filo kasko sigortanın fiyatını etkileyecek bir faktördür. Ancak kasko fiyatını düşürmek için de teminat tutarını düşük tutmanın ve filodaki araçları eksik güvenceli bırakmanın bir anlamı yoktur.

Filo kasko sigortası hakkında daha fazla bilgi almak isteniyorsa ya da bir filo kasko sigortası yaptırılacaksa, bizimle  irtibata geçmenizi rica ederiz..