7 Ocak 2019

TİCARİ ALACAK SİGORTASI

 

Şirketinizin gelecekte ödeme dengelerini kontrol etmelerine yardım ediyoruz.  İşinizi, ticari istihbaratımızın gücüyle karlı bir şekilde büyütebilirsiniz.

Ticari Alacak Sigortası nedir?

Ticari Alacak Sigortası, nakit akışınızı korumak için alacaklarınızı garanti altına alan bir sistemdir. Küresel istihbarat ağı ile müşterilerinizin finansal durumunu takip ederek güvenle ticaret yapmanız için sizi güncel olarak bilgilendirir. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı sizi büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktır. Müşterilerinizin iflas veya temerrüde düşmesi durumunda ise tazminat ödemesi yapılır.                                  

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?

 • Bilançolardaki alacaklarınızın ortalama %40‘ını oluşturan açık hesap vadeli satışlardan doğan teminatsız alacakları güvence altına alır.
 • Sigorta kapsamına alınan alıcılarınızdan mali tabloları dışında ayrıca bir maddi teminat ya da kefalet talep edilmez, müşterilerinize herhangi bir sorumluluk yüklemez.
 • Alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel veri sağlar, yakından izleme hizmeti verir. Bu sayede poliçe sahipleri zamanı ticaretini artırmaya, işlerini büyütmeye harcarken, alacak riski yönetim ve takibini sigorta şirketi yapar.
 • Tahsilat yetkisini devralarak sizi hukuki ve bürokratik işlemlerden kurtarır.Üstelik alıcınız hangi ülkede olursa olsun!
 • Müşterilerinize sigorta güvencesi ile daha fazla satış yapabilme imkanı ile cironuzu artırabilmenizi sağlar.

Alacak ve risk yönetimi alanındaki hizmetler ile GÜVENLİ hareket edilebilecek ticaret ortamı;

Tahsilat ve Risk yönetimi sayesinde;

 • Risk yönetimini devrederek pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırma,
 • Daha geniş ve güçlü müşteri ağı,
 • Kredi değerliliği yüksek alıcılar ile çalışma olanağı

Yeni pazarlara ulaşarak;

 • Ölçülebilir riskler alma,
 • Yeni iş ortakları kazanma,
 • Satış ve kar marjında artış

Sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için;

 • Tahsilat takibini
 • Hukuki işlemleri ve masrafları devredebilme
 1. İflas etmesi
 2. Hakkında tasfiye kararı alınması
 3. Bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması
 4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya yapılan icra belgelenmesi veya yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması
 5. Konkordato ilan etmesi
 6. Sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt)

Müşterileriniz köklü kuruluşlar bile olsa ödemelerini yapamama riski her zaman bulunmaktadır. Ticari alacak sigortası “size yapılacak ödemelere yönelik” ticari riskleri kapsar. Müşterilerinizin iflasının olumsuz etkilerini sınırlamak, ödeme alamama riskinizi azaltmak için ve finansal durumunu takip ederek poliçe üzerinden derecelendirmesini kontrol edebilirsiniz. Mevcut ve yeni müşterilerinizden alacağınız siparişlerin büyüklüğüne ve sıklığına yönelik ticari limitler belirliyorsunuz. Sürekli olarak müşterilerinizin finansal durum derecelendirmelerini kontrol ediyor ve finansal olarak zor durumda kaldıkları zamanlarla ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Kredi riskini yönetmek için ticari limitlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz.  Tahsilat hizmetlerimiz iç süreçlerinize destek verir ve alacak tahsilatlarınızı optimize eder. Ticari alacak sigortası yaptırdığınızda bankalarla ve ticari ortaklarınızla olan ilişkileriniz gelişebilir.