18 Haziran 2019

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı Sağlık Sigortası’nın ister Yatarak Tedavi, ister Ayakta Tedavi teminatları ile Türkiye’deki ikametiniz süresince sağlığınız güvence altında.

Yabancı Sağlık Sigortası, 0-64 yaş arası yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde ikamet edebilmesi ve sağlığını güvence altına alabilmesi için gerekli özel sağlık sigortası.

10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari şartlar gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş poliçedir.

Çok uygun fiyatlarla yabancı sağlık poliçesi düzenletmek için irtibata geçiniz.

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI Anlaşmalı Sağlık Kurumu Anlaşma Harici Sağlık Kurumu
Yatarak Tedavi Teminatı Uygulama Sigorta Katılımı Uygulama Sigorta Katılımı
Ameliyat Limitsiz 0 20.000TL 0
Hastane Tedavi Limitsiz 0 20.000TL 0
Hastane Oda-Yemek-Refakatçi (Yıllık Maks. 180 Gün) Limitsiz 0 20.000TL 0
Yoğun Bakım (Yıllık Maks. 45 Gün) Limitsiz 0 20.000TL 0
Özellikli Tedavi (Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz) Limitsiz 0 20.000TL 0
Koroner Anjiografi Limitsiz 0 20.000TL 0
Küçük Müdahale Limitsiz 0 20.000TL 0
Suni Uzuv ve Protez 10.000TL 0 20.000TL 0
Ambulans Limitsiz 0 Ödenmez 0

 

Anlaşmalı Sağlık Kurumu Anlaşma Harici Sağlık Kurumu
Ayakta Tedavi Teminatları Uygulama Sigorta Katılımı Uygulama Sigorta Katılımı
Doktor Muayene 2.000TL 40 2.000TL 40
İlaç 2.000TL 40 2.000TL 40
Tahlil 2.000TL 40 2.000TL 40
Röntgen 2.000TL 40 2.000TL 40
Modern Teşhis 2.000TL 40 2.000TL 40
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2.000TL 40 2.000TL 40

 

Anlaşmalı Sağlık Kurumu Anlaşma Harici Sağlık Kurumu
Diğer Tedavi Teminatları Uygulama Sigorta Katılımı Uygulama Sigorta Katılımı
Evde Bakım (Yıllık Maks. 45 Gün) 20.000TL 0 20.000TL 20
Trafik Kazası Sonucu Diş Teminatı 2.000TL 40 2.000TL 40
Yardımcı Tıbbi Malzeme 2.000TL 40 2.000TL 40