1 Temmuz 2022

KASKO

Genel Kasko Teminatları Nelerdir?

Genel kasko teminatı aşağıdaki hallerde geçerlidir.

Aracınızın başka araç veya araçlarla çarpışması ve aracınıza çarpılması durumunda,
Aracınızın çalınması durumunda,
Aracınızda yangın çıkması durumunda,
Aracınıza 3. kişilerin zarar vermesi durumunda kapsar.

Kasko çeşitleri nelerdir?

01.04.2013 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre 4 farklı ürün sunulabilecektir.

Dar Kasko: Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçenizi satın almadan önce kontrol ediniz.

Ek teminatlar nelerdir?

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziyan ve hasarlar,
Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

Poliçeniz “tam kasko” olması durumunda, yukarıda belirtilen teminatlar poliçenizde bulunmaktadır. Poliçeniz “genişletilmiş kasko” olması durumunda, yukarıda belirtilen teminatların bir kısmı poliçenizde teminat altına alınmış olabilir, poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir. Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, ses sistemi, park sensörü , xenon far, takograf, kolon, çelik jant, özel lastik, LPG, logo, kasa, deri döşeme, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir. Poliçenizi onaylarken teminatlarınızı kontrol edin.

Ferdi Kaza teminatı nedir?

Gerek araç hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder. Poliçenizi onaylarken teminatlarınızı kontrol edin.

İhtiyari mali sorumluluk teminatı nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır. Poliçenizi onaylarken teminatlarınızı kontrol edin.

Asistans hizmetleri nelerdir?

Aşağıdaki hallerin poliçenizde olup olmadığını kontrol ediniz.

-İhtiyaç durumunda ikame araç temini

-Çekici hizmeti

-Küçük hasarlar için gezici servis gönderimi

-Araç için anahtar çilingir hizmeti

-Yüksek bir platformdan devrilen ya da yuvarlanan aracın kurtarılma hizmeti

-Sürücü ve yolcuların, araçlarının kullanılamaz olması halinde, ikamet yerlerinden uzakta olması durumunda konaklama masraflarının karşılanması

-Kaza geçirilmesi durumunda, sürücünün kusurlarından kaynaklı oluşan yasal savunma ve kefalet masraflarının karşılanması

Mini onarım hizmetleri kasko poliçemizde geçerli midir?

Mini Onarım, aracınızda oluşabilecek çizik, sıyrık, çatlak, göçük, lekelenme gibi ufak hasarlar durumunda oluşabilecek zararları karşılar ve hasarsızlığınızı korumayı sağlar. Poliçenizi onaylarken teminatlarınızı kontrol edin.

Kıymet Kazanma (Eskime Payı) tenzili ne demektir?

Herhangi bir kaza durumunda veya hasar görme halinde, sigorta eksperi araçtaki yeni parçaların değerini, kaza sonrasında ödenecek tazminat bedelinden düşmektedir. Örnek verilecek olursa hasar esnasında bir lastiğiniz lakeye girip yarıldı ve değişmesi gerekti. Lastik aracın üzerinde 1 yıldır kullanılmakta, yeni bir lastik takıldığında 1 yıl süreyle yıpranmış lastiğinize karşılık olarak kullanılmamış bir lastik verildiğinde sigortanın asıl amacı olan hasardan bir gün önceki hale geri dönme prensibine uymadığı için bu kullanılan 1 yıl için bir eskime, yıpranma payı düşülür. Bu kısma da kıymet kazanma tenzili denir.

Eğer aracımda kasko hasarımdan önce muadil parça olarak adlandırılan orijinal olmayan parça var ise hasar anında nasıl değerlendirme yapılır?

Eğer aracınızda hasarınızdan önceden orijinal olmayan parça var ise hasar anında sigorta şirketi sigorta prensibinde geçen hasardan önce eskisinin yerine konma prensibine göre gene muadil parça verilmektedir.

Eşdeğer parça, orijinal parça ve yedek parça ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

EşdeğerParça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım sırasında kullanılan parçaların eşdeğer – muadil parça olmasını ifade eder

OrijinalParça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım sırasında kullanılan parçaların orijinal parça olmasını ifade eder.

YedekParça
Aracınızın hasara uğraması sonucu onarım ve/veya değişim olacak parça teminatıdır.